Pojištění


Česká Podnikatelská Pojišťovna, a.s.


Pojištění nákladu, přeprava zboží, stěhování do výše 1.000.000 Kč.

Veškerý náklad, který převážíme, Vaše věci a nábytek jsou automaticky pojištěné u České Podnikatelské Pojišťovny, a.s.

Pojištění se vztahuje na stěhované předměty a také na zařízení prostor, kde se provádí stěhování.

Nábytek a věci jsou pojištěné během přenášky do stěhovacího auta, nakládky, převozu na určené místo, vykládky a rozmístění v určených prostorách.